Daugthry Live in Kuala Lumpur 2018

Peluang menang 2 tiket ke konsert Daugthry Live in Kuala Lumpur 2018

Nama*

MyKad*

Nombor untuk dihubungi*

Emel*

Jantina*

Alamat surat-menyurat*

1) Dimanakah lokasi akan berlansungnya konsert Daughtry Live In Kuala Lumpur 2018?*

2) Pukul berapakah konsert Daughtry Live in Kuala Lumpur akan berlangsung?*

3) Nyatakan sebab yang kreatif kenapa anda ingin menyaksikan Daughtry Live In Kuala Lumpur 2018.*

Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Peraduan Kool FMdan tertakluk kepada Notis Perlindungan Data Peribadi.

* perlu dilengkapkan

 

Leave a Reply